Huisartsenpraktijk Gramsbergen – Gramsbergen
Header afbeelding
De Binder 1 7783HA Gramsbergen Tel:0524-561323

Uw huisartsenpraktijk & apotheek in de Vechtdal-regio

UPDATE COVID-19  (27 juni)

OPENINGSPLAN STAP 4

Langzaamaan wordt de zorg weer genormaliseerd, zo ook bij uw huisartsenpraktijk.

Welke regels gelden aankomende week in onze praktijk?

 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst
 • Komt u naar de apotheek? Dan is een mondkapje niet nodig, zolang u geen aan het Corona-virus gerelateerde klachten heeft mag het mondmasker af blijven. Houd wel uw afstand tot andere mensen.
 • Komt u naar de huisarts? Dan moet u wel een mondkapje dragen in de wachtkamer en in de gangen van de praktijk.
  De 1.5 meter afstand kan daar niet gegarandeerd worden. Tevens hebben een aantal patiënten een verminderde weerstand door langere perioden van isolatie. Uw huisarts/assistente/POH zal u zeggen wanneer/of het mondkapje af kan. Tijdens het lichamelijk onderzoek zult u het mondkapje weer op moeten doen omdat we dan geen afstand kunnen houden.
 • Heeft u aan het Corona-virus gerelateerde klachten? Dan blijven wij u apart ontvangen met beschermende maatregelen. Meld uw klachten duidelijk bij de assistente als u een afspraak maakt.
 • Heeft u vragen voor de doktersassistentes? Dan kunt u deze bij voorkeur telefonisch stellen. Komt u toch langs? Drukt u dan op de bel aan de linkerzijde van de balie om geholpen te worden.
 • De assistentes blijven uw klachten uitvragen conform de verplichte triagestandaard, zo zorgen we dat de juiste zorg op het jusite moment geleverd kan worden. Dit doen zij dus niet specifiek vanwege het Corona-virus.
 • Wij blijven videoconsulten aanbieden om u flexibel van dienst te kunnen zijn, bij een aantal consulten hoeft u daarom niet meer fysiek langs te komen. Wilt u graag een videoconsult? Vraag hier dan om bij de assistente.

We zijn dagelijks bezig met het updaten van onze website om u de meest actuele en relevante informatie te kunnen bieden. Zo proberen we onnodige telefoontjes te voorkomen. De overheid vraagt veel van de flexibiliteit van de huisartsenpraktijken, maar we worden structureel overvraagd.

De praktijk is iedere werkdag voor al uw vragen telefonisch bereikbaar van 08:00 – 17:00 uur via 0524 – 56 13 23.

Met hartelijke groeten,

Het team van Huisartsenpraktijk Gramsbergen


QR VACCINATIEBEWIJS (8 juli)

Wilt u een bewijs van vaccinatie voor reizen of voor toegang tot een evenement of binnenlocatie? Dan kunt u terecht op de website CoronaCheck.nl of de app CoronaCheck op uw smartphone. U kunt daar zelf direct* uw vaccinatiebewijs regelen. Heeft u hulp nodig bij het gebruik van de CoronaCheck website of app? Neemt u dan contact op met de Rijksoverheid. Belt u dan naar 024-7247247. Daar zitten mensen klaar om u te helpen, ook als u zelf geen computer heeft.

*Let op: uw vaccinatiebewijs verschijnt door vertraging bij het RIVM pas na uiterlijk 2 weken na de laatste vaccinatie in de Coronacheck app, voor de meeste patiënten zal dit na 15 juli zijn.

Lukt het u niet om een vaccinatiebewijs te maken omdat een vaccinatie niet zichtbaar is? Alleen NA 15 juli, EN als u door onze huisartsenpraktijk volledig (dus beide vaccins) bent gevaccineerd, kunnen wij u mogelijk wel helpen. Stuurt u dan een e-mail naar info[apenstaartje]huisartsgramsbergen.nl , geef daarbij aan dat u een bewijs van volledige vaccinatie wilt krijgen, omdat dat dit niet is gelukt via CoronaCheck.nl. Vermeld ook uw contactgegevens, geboortedatum en BSN. Als het voor ons mogelijk is om u wel een vaccinatiebewijs te geven, dan sturen we u dat (binnen 3 werkdagen) toe via beveiligde mail.

Kijk op de website van de overheid voor meer informatie over wat u zelf kunt doen om aan een vaccinatiebewijs te komen.

UITZONDERINGEN WAARVOOR U ALTIJD MOET MAILEN:

 1. Heeft u geen toestemming gegeven om uw gegevens te delen met het RIVM? Dan gaat de CoronaCheck app voor u niet werken.
 2. Heeft u een COVID besmetting doorgemaakt in de laatste 180 dagen en één vaccin ontvangen? Dan moeten wij u handmatig een bewijs verstrekken. Dit doen wij alleen als wij van de GGD een elektronische melding van uw positieve Covid19 test hebben ontvangen.

WAT KUNNEN WE NIET?

 1. Een bewijs aanmaken als u niet beide vaccins van ons heeft gekregen
 2. Een verklaring voor een negatieve test uitgeven
 3. Een verklaring uitgeven dat u besmet bent geweest met Covid

HET GELE BOEKJE (8 juli)

Alleen de QR code die te verkrijgen is via de CoronaCheck-app/website is voldoende bewijs voor toegang/vakantie etc., het gele boekje heeft geen officiële status (uw identiteit is namelijk niet vast te stellen met het boekje). Ons vaccinatiekaartje is het bewijs dat wij u gevaccineerd hebben. En ook dat kaartje is niet voldoende. U heeft een QR code nodig via de CoronaCheck-app/website.

De Landelijke Vereniging van Huisartsen (LHV) heeft besloten om geen gele boekjes af te stempelen, wij volgen dit beleid zolang dit ongewijzigd blijft. U kunt ons vaccinatiebewijs opgevouwen bewaren in uw vaccinatieboekje. LHV: “Als patiënten gewoon zelf het registratiekaartje dat ze al hebben gekregen goed bewaren, dan heeft dat dezelfde waarde als dat ze het in het vaccinatiepaspoort (laten) plakken.” Het RIVM bevestigt dit aan ons.

We hebben geen AstraZeneca Vaxzevria stempel gekregen van de overheid, alleen de GGD heeft die stempel.

We vinden het vervelend, vooral voor onze assistentes, dat zij een aantal nare en boze telefoontjes van patiënten krijgen die een stempel proberen af te dwingen. Het heeft geen zin om de praktijk te bellen voor een stempel.

Heeft u vragen en klachten over het beleid? Dan kunt u zich richten tot het RIVM, wij ondersteunen hen slechts bij de vaccinatiecampagne.


ZILVEREN KRUIS INHALATIE (1 juli)

Vanaf 1 juli 2021 moeten wij patiënten van Zilveren Kruis overzetten van Spiriva of Tiotrus naar Viatris. U zult een nieuwe inhalatie-instructie ontvangen en een nieuw middel. Helaas kunnen wij hier niets aan doen omdat uw verzekeraar ons dit verplicht.


MERKMEDICATIE & MEDISCHE NOODZAAK (14 juni)

Op dit ogenblik evalueren wij strikt het gebruik van medicatie die in ons syteem onder de noemer “medische noodzaak” is ingevoerd. De maanden juni en juli zijn zogenoemde peil-maanden. Wij zijn door onze verzekeraar geïnformeerd dat wij opvallend afwijken van het landelijk gemiddelde. Wij mogen maar in ca. 5% van de gevallen onder medische noodzaak verstrekken, maar blijken dit bij sommige verzekeraars wel in 12.5% van de gevallen te doen. Dit zorgt voor het korten (boete) op onze vergoedingen. Uw apotheker (in dit geval uw huisarts) beslist of iets medische noodzaak betreft en niet uw specialist, wij werken samen met de andere apotheken in de Vechtdal regio en proberen allemaal hetzelfde beleid te voeren. Het is vervelend voor u dat u als patiënt soms in deze discussie betrokken raakt. U kunt meer over dit onderwerp vinden onder het kopje apotheek.


ZELFTESTEN ZIJN NU VERKRIJGBAAR IN ONZE APOTHEEK (26 mei)

Zelftesten zijn bedoeld als extra middel om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Door sneltesten te gebruiken kunnen besmettingen eerder opgespoord worden. Dat zorgt voor meer veiligheid als u met mensen in contact komt. Bijvoorbeeld als u naar school gaat, of als u in een functie werkt waarin thuiswerken niet mogelijk is.

Een zelftest is een antigeentest die u volledig zelf uitvoert. U neemt dus zelf slijm af uit uw neus en analyseert dit direct zelf. De handleiding van de test kunt u hier raadplegen: IFU_SARS_CoV_2_Nasal_Zelftest_NL_260319_Final Uiteraard treft u de handleiding ook aan in het doosje van de test. De test is verkrijgbaar voor €7,50.

Het resultaat is iets minder betrouwbaar dan een test in de teststraat. Want de test wordt niet door een professional gedaan. U kunt met een zelftest de kans op een ongemerkte besmetting verkleinen, maar zeker niet uitsluiten. De betrouwbaarheid hangt af van de afname. Volg de gebruiksaanwijzing dus goed op. U bent zelf verantwoordelijk om de test goed af te nemen. En om een positieve uitslag door te geven aan de GGD en huisarts als dat nodig is.

Is de uitslag van de zelftest positief? Dan heeft u zeer waarschijnlijk corona. U moet dan maatregelen treffen, zoals thuisblijven. Ook uw huisgenoten blijven thuis. Én u moet de uitslag laten bevestigen door een test door de GGD. Een zelftest is namelijk minder betrouwbaar dan de test op de GGD testlocatie. Hierdoor is er kans dat uw positieve uitslag vals alarm is. Als de hertest bij de GGD negatief is, mogen u en uw huisgenoten weer naar buiten.

Is de uitslag van de zelftest negatief? Dan heeft u waarschijnlijk geen corona. Maar let op: een negatieve testuitslag is bij een zelftest minder betrouwbaar dan bij een test die door een professional is afgenomen. Blijf dus voorzichtig en blijf u houden aan de basisregels tegen verspreiding van het coronavirus, zoals afstand houden, handen wassen en thuisblijven bij klachten. Blijf ook extra voorzichtig rondom mensen met een kwetsbare gezondheid.

Deze informatie is deels afkomstig van: Zelftesten en het coronavirus | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl


CORONA KLACHTEN

Heeft u covid-symptomen? Bel de GGD voor een testafspraak: TEL: 0800 – 1202  of plan een test in via www.coronatest.nl; Dit advies krijgt u ook van de doktersassistente. Wel zal de assistente u verder uitvragen of er misschien andere redenen zijn om u toch te zien op het spreekuur. Dit gaat altijd in overleg met de huisarts.

Bent u covid-positief getest, dan wordt u niet gezien op de praktijk. U kunt wel een telefonisch consult aanvragen met de huisarts, dit kunt u aanvragen bij de assistente. Bij alarmerende symptomen komt de huisarts in een beschermend pak bij u thuis. De doktersassistente bepaalt, altijd in samenspraak met de huisarts, of dit nodig is.

Bent u ongerust over het verloop van uw corona besmetting? Neemt u dan gewoon contact op met de praktijk.


LONG COVID (> 3 maanden COVID gerelateerde klachten)

Sommige mensen worden niet of nauwelijks ziek van een COVID-19 infectie. Andere mensen ervaren het als een flinke griep, zware ziekte of eindigen op de intensive care . Belangrijke klachten in het begin zijn hoesten, benauwdheid, koorts, verlies van reuk en smaak en hoofdpijn. Het kan enkele weken duren tot ze weer opgeknapt zijn.

Bij een klein deel van de mensen kunnen de klachten maanden aanhouden. Klachten die bij deze groep veel voorkomen zijn onder andere ernstige vermoeidheid, benauwdheid, pijnklachten van de borstkas en hartkloppingen. Daarnaast zijn er vaak hoofdpijnklachten en concentratieproblemen. We zien veelvuldig dat mensen een beetje opknappen en weer terugvallen als ze te veel hooi op hun vork hebben genomen.

Waarom een COVID-19 infectie zoveel verschillende klachten geeft is nog niet duidelijk. Er wordt momenteel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Gelukkig knapt het grootste deel van de mensen binnen drie maanden op.

Vooralsnog ligt de regie voor de behandeling van Long Covid patiënten bij de huisarts en zal voornamelijk gericht zijn op ondersteuning, opbouwen conditie en verdere begeleiding. We begrijpen dat patiënten graag doorverwezen willen worden naar specialisten, maar helaas zijn er te weinig specialisten op het gebied van Covid en nog weinig behandelmogelijkheden met een aangetoonde effectiviteit. Wij volgen de ontwikkelingen en behandelmogelijkheden voor Covid patiënten op de voet.

Het ministerie van VWS heeft een expertisecentrum opgericht: C-Support (https://www.c-support.nu/), u kunt zich daar ook aanmelden als u langdurige klachten ervaart. Een nazorgadviseur kan u bijstaan.