Apotheek – Huisartsenpraktijk Gramsbergen – Gramsbergen
Header afbeelding
De Binder 1 7783HA Gramsbergen Tel:0524-561323 Spoed 0524-562635

Apotheek

Apotheek 24/7 bereikbaar

 • U kunt uw apotheek 24/7 e-mailen of via de “chatfunctie” in de patiëntportaal benaderen.
 • Medicatie, mits tijdig besteld, kan binnen 24 uur afgeleverd worden.
 • Medicatie kan 24/7 opgehaald worden via ons kluisjessysteem, wanneer het u uitkomt (mits binnen 24 uur)
 • Zit u zonder medicatie? Wij hebben ruim 400 middelen op voorraad en kunnen u vaak een overbruggingsverpakking geven.
 • Herhaalmedicatie kunt u ophalen tussen 08:00-10:30 en 15:00 – 17:00, buiten deze tijden concentreren we ons op de bereiding van uw medicatie.
 • Komen bovenstaande tijden niet uit? Haal uw medicatie dan op uit de kluisjes zodra u de SMS ontvangt.
 • Is er sprake van spoed buiten openingstijden? Dan kunt u terecht bij de dienstapotheek, deze is bereikbaar via de HAP via 0900 – 3336333

Uw lokale apotheek kent u, kent uw dossier, levert snel en staat iedere dag voor u klaar; Goede zorg, dichtbij!


Veelgestelde vragen over onze werkwijze

Ons werk is complex en we hebben te maken met veel partijen, regels en contracten. Helaas krijgt u als patiënt vaak niet de juiste informatie. We hebben speciaal voor u een website laten maken waarbij onze veelgestelde vragen, die we dagelijks krijgen, beantwoord worden.

Bekijkt u alstublieft eens de website hieronder:

Huisartsenpraktijk Gramsbergen FAQ


Apotheek & Privacy

 • In verband met de indeling van onze ruimten is een optimale privacy soms niet te bereiken, we zijn ons hier van bewust en proberen dit tegen te gaan met muziek in de wachtkamer. Tevens proberen we nieuwe uitgiften (veel informatie bespreken) te scheiden van herhaaluitgiften (weinig informatie te bespreken).
 • Wilt u een gesprek in een spreekkamer met één van onze assistentes? Vraag daar dan om aan de balie, dit is altijd mogelijk. Weet u dit op voorhand al? Belt u dan even om een afspraak in te plannen.
 • In verband met uw privacy zullen wij u daarom soms bellen om de begeleidingsgesprekken telefonisch te voeren

Apotheekhoudend Huisarts

De huisartsenpraktijk is apotheekhoudend en de geneesmiddelen worden door de huisarts zelf verzorgd. Het voordeel hiervan is dat de arts die u behandelt tevens een goed overzicht heeft van de door u gebruikte geneesmiddelen. Wij proberen zo prijsbewust mogelijk te werken; soms wisselen medicijnen en/of verpakkingshoeveelheden hierdoor.

De recepten die tijdens het spreekuur worden voorgeschreven kunt u, als ze op voorraad zijn, snel meenemen. Soms moet u wel even wachten totdat het middel voor u bereid is, in dat geval vragen wij u om even te wachten in de wachtkamer.

Wat doen wij dan terwijl u wacht?

 • Nagaan of u andere medicijnen gebruikt  
 • Nakijken of het medicijn geschikt is voor u (bent u er bijvoorbeeld niet allergisch voor) 
 • Controleren of de huisarts de dosering goed heeft uitgerekend
 • Uw gegevens, het gebruik en eventuele waarschuwingen op het etiket zetten 
 • De schriftelijke uitleg van het medicijn uitprinten, meestal in de vorm van een bijsluiter 
 • Een 2e controle laten uitvoeren door een 2e assistente  

Moet een geneesmiddel besteld worden, dan kunt u het de volgende dag tussen 15.00 en 17.00 uur afhalen. Alleen bij gecompliceerde bereidingen, zoals samengestelde zalven, kan het voorkomen dat u wat langer moet wachten. Deze recepten worden door een collega-apotheker bereid. Dit vergt iets meer tijd.

Steeds meer medicatie wordt niet of maar gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Het verschil dient u zelf af te rekenen in de apotheek. U kunt dit contant afrekenen of met uw PIN-pas.


Medicijnen bestellen

U kunt op verschillende manieren uw medicatie bij ons bestellen:

 • Via de ‘Mijn zorg online app’
 • Door te bellen met de apothekersassistente (keuze 4)
 • Via de Receptenlijn (keuze 3)
 • Via deze website, via Herhaalrecepten

Het is niet meer mogelijk om lege doosjes in te leveren bij de apotheek.

Indien u uw herhaalmedicatie vóór 12:00 uur bestelt, dan ligt uw bestelling de volgende dag tussen 15:00-17:00 uur voor u klaar. Indien u ná 12:00 uur bestelt, duurt het een dag langer voordat het voor u klaarstaat.


24/7 Afhalen van medicatie via een kluisje

U kunt uw medicatie ook 24/7 afhalen via onze kluisjes, dus ook overdag. Maakt u nog geen gebruik van de kluisjes? Vraag dan een kluisfolder aan de balie of print de folder uit, vul in en lever in bij de apotheek of in de brievenbus van de huisarts: kluisfolder apotheek


Recepten

Met papieren recepten van specialisten kunt u gedurende de hele dag bij ons terecht. Als het medicijn op voorraad is, kunt u het direct meekrijgen. Is dit niet het geval, dan wordt het voor u besteld en kunt u het de volgende dag tussen 15:00-17:00 uur ophalen. De specialist kan het recept ook digitaal doorsturen naar de apotheek. Belt u in dat geval even met de apotheek of uw medicatie op voorraad is en het dezelfde dag nog kan worden opgehaald.


Specialité-medicatie & Medische Noodzaak

Soms heeft van uw arts-specialist een recept gekregen wat uitgeschreven is op een merknaam (specialité) van een geneesmiddel en niet op de werkzame generieke stof. 

Kunt u zich voorstellen dat u een brood koopt bij de supermarkt voor €2,50 en dat de supermarkt eigenaar u daar €10,- bij cadeau geeft? Dit is wat er gebeurt als wij merkmiddelen verkopen en de verzekeraar slechts een generiek middel wil vergoeden. De vergoeding is dan lager dan onze inkoopprijs van medicatie.

Uw apotheker heeft de contractuele verplichting vanuit de zorgverzekeraars om uw recept te “vertalen” naar het goedkoopste middel met dezelfde werking. De zogenaamde generieke stof verzorgt de eigenlijke werking. Dit wordt allereerst gedaan om de zorg betaalbaar te houden. Het is tevens een beschermmiddel om te voorkomen dat de specialist of de apotheker tegen betaling of beloning van farmaceuten u een bepaald middel te overhandigen. 

Daarnaast dienen wij in voorkomende gevallen het middel om te zetten naar een zogenaamd “preferent” merkmiddel, het middel wat de zorgverzekeraar wel wil vergoeden. Dit preferentiebeleid is erg strikt. Bij sommige verzekeraars mogen we slechts in 5% van de gevallen afwijken op basis van “medische noodzaak”. Daarna worden we beboet

Wanneer is er nu sprake van een medische noodzaak? Artikel 2.8 van het Besluit Zorgverzekering geeft aan dat slechts als het medisch onverantwoord is dat behandeld wordt met een door de zorgverzekeraar aangewezen geneesmiddel er aanspraak bestaat op een ander middel.  

De zorgverzekeraars verwachten van ons dat wij overleggen met de arts-specialist of er sprake is van: 

1) Een overgevoeligheid voor een bepaalde hulpstof
(allergische reacties)

2) Een onaanvaardbaar risico bij omzetting van het geneesmiddel 

3) Eerder gebruik van het generieke middel 

Het is hier belangrijk om op te merken dat het voor de verzekeraar (helaas) niet uitmaakt of het merkgeneesmiddel volgens u of de specialist beter of minder goed werkt. Zeker als een eerste voorschrift direct een merkmiddel is, zullen wij dit (zonder consultatie met de specialist) niet verstrekken.

Voorbeeld: Patiënt A ontvangt van de specialist een recept voor een bloeddrukverlagend medicijn X, dit kost €90 per doosje. De apotheker zet dit medicijn om naar middel Y met dezelfde werkzame stof, dit kost namelijk €2,50 per doosje. Dit medicijn zorgt ook voor een lagere bloeddruk en voorkomt ernstige gezondheidsschade. Echter door het gebruik van het medicijn krijgt de patiënt last van duizeligheid. De patiënt wil daarom liever middel X. Maar duizeligheid is een bekende bijwerking van het medicijn (ook in de duurdere merkvorm) en dus GEEN overgevoeligheid. De apotheker geeft middel Z mee van €9,25 per doosje om te kijken of patiënt A dan minder duizelig wordt en begeleidt de patiënt zodoende naar het meest betaalbare alternatief.

Alleen de apotheekhoudend huisarts mw. D. Stapel-Bresser heeft de eindverantwoordelijkheid en bevoegdheid om de medische noodzaak vast te stellen, haar oordeel is allesbepalend. Waarnemend huisartsen binnen de praktijk of specialisten hebben uitsluitende een adviserende/consulterende rol.

Op dit moment zijn er namelijk arts-specialisten actief die vrijwel al hun medicatie op merknaam en medische noodzaak voorschrijven. Uiteindelijk worden wij, en niet de specialist, hiervoor gestraft. Recepten van deze specialisten worden dus extra gecontroleerd, uw uitgifte kan daardoor enkele dagen vertraging oplopen.  

Uiteraard kunt u altijd het geneesmiddel van uw keuze meekrijgen op basis van het recept. U kunt het dan afrekenen aan de balie en uw nota indienen bij de zorgverzekeraar. Wij garanderen niet dat u het vergoed krijgt. U kunt met de zorgverzekeraar in gesprek over de hoogte en wijze van de vergoeding. Voorziet u chronisch gebruik van een bepaald middel? Bekijk dan goed welke zorgverzekering u het volgende jaar kiest. 

Bent u het niet eens met onze beslissing in uw geval? Neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar, zij zullen de kwestie met ons afhandelen. U bent daarnaast ook vrij in de keuze van uw apotheek. Wilt u wel de huisartsenzorg van onze praktijk, maar een andere apotheek gebruiken? Dit is mogelijk en dit kunt u schriftelijk laten weten. 


Central Filling / Externe apotheek

In uitzonderingsgevallen kunnen wij de bereiding van uw medicatie laten verzorgen door een externe apotheek. Dit is een zogenaamde central filling apotheek. U kunt dit zien als een enorme robot die automatisch alle medicatie bij elkaar zoekt. Wij hebben deze (voorzorgsstap) moeten nemen om te zorgen dat u toch de medicatie altijd kunt krijgen bij onverwachte gebeurtenissen zoals: ziekte, verlof, zwangerschap of calamiteiten. Om die reden kan de verpakking van uw medicatie er dan anders uit zien. Dit centraal vullen wordt verzorgd door:

Drs. A.A. de Vries: verantwoordelijke geregistreerde apotheker van Mosadex C.V., h.o.d.n. Central Filling Mosadex

Nieuwenhuizenweg 17
2314XP Leiden


Achmea, FBTO, De Friesland, Zilveren Kruis, Pro Life (2023)

Bent u verzekerd bij Zilveren Kruis? Dan verandert er weer flink wat voor u in 2023.

 • In 2023 beëindigt Zilveren Kruis alle IDEA contracten met alle apothekers en apotheekhoudend huisartsen, we worden allemaal overgezet naar een preferentiecontract.
 • Vanaf 1 januari 2023 bepaalt Zilveren Kruis dus precies welke geneesmiddelen u ontvangt aan de balie.
 • U kunt nog steeds uw vertrouwde medicatie krijgen, maar u zult dit dan zelf moeten betalen aan de balie.
 • In de periode 1 januari tot 1 april 2023 mogen we nog wel onze voorraad op maken, we proberen u maar één keer om te zetten naar een ander merk.
 • Aleen bij allergische reacties of een onaanvaardbaar risico voor de gezondheid kunnen wij afwijken van het beleid van Zilveren Kruis:
 • Hetvolgende is heel belangrijk: u kunt soms een middel wel verstrekt krijgen in het geval van “medische noodzaak”. Helaas moet de apotheekhoudend huisarts dan bepalen of het in uw geval echt medisch noodzakelijk is. Hier zijn strikte voorwaarden aan verbonden. We zouden onder meer maar in 5% van de gevallen af mogen wijken op deze voorwaarde. Wees dus alstublieft begripvol als u deze medische noodzaak niet verleend wordt. We moeten deze 5% ruimte bewaren voor onze ziektste patiënten. Laat dit uw relatie met de arts niet onder druk zetten. Zie de tekst hierboven voor meer informatie over Medische Noodzaak.

Het is aan uzelf als patiënt om ieder jaar te evalueren welke zorgverzekeraar past bij uw wensen en medische situatie. Er zijn zorgverzekeraars met en zorgverzekeraars zonder preferentiebeleid.