Apotheek – Huisartsenpraktijk Gramsbergen – Gramsbergen
Header afbeelding
De Binder 1 7783HA Gramsbergen Tel:0524-561323 Spoed 0524-562635

Apotheek

Apotheek 24/7 bereikbaar

 • U kunt uw apotheek 24/7 e-mailen of via de “chatfunctie” in de patiëntportaal benaderen.
 • Medicatie, mits tijdig besteld, kan binnen 24 uur afgeleverd worden.
 • Medicatie kan 24/7 opgehaald worden via ons kluisjessysteem, wanneer het u uitkomt (mits binnen 24 uur)
 • Zit u zonder medicatie? Wij hebben ruim 400 middelen op voorraad en kunnen u vaak een overbruggingsverpakking geven.
 • Herhaalmedicatie kunt u ophalen tussen 08:00-10:30 en 15:00 – 17:00, buiten deze tijden concentreren we ons op de bereiding van uw medicatie
 • Komen bovenstaande tijden niet uit? Haal uw medicatie dan op uit de kluisjes zodra u de SMS ontvangt.
 • Is er sprake van spoed buiten openingstijden? Dan kunt u terecht bij de dienstapotheek, deze is bereikbaar via de HAP via 0900 – 3336333

Uw lokale apotheek kent u, kent uw dossier, levert snel en staat iedere dag voor u klaar; Goede zorg, dichtbij!


Apotheek & Privacy

 • In verband met de indeling van onze ruimten is een optimale privacy soms niet te bereiken, we zijn ons hier van bewust en proberen dit tegen te gaan met muziek in de wachtkamer. Tevens proberen we nieuwe uitgiften (veel informatie bespreken) te scheiden van herhaaluitgiften (weinig informatie te bespreken).
 • Wilt u een gesprek in een spreekkamer met één van onze assistentes? Vraag daar dan om aan de balie, dit is altijd mogelijk. Weet u dit op voorhand al? Belt u dan even om een afspraak in te plannen.
 • In verband met uw privacy zullen wij u daarom soms bellen om de begeleidingsgesprekken telefonisch te voeren

 


Apotheekhoudend Huisarts

De huisartsenpraktijk is apotheekhoudend en de geneesmiddelen worden door de huisarts zelf verzorgd. Het voordeel hiervan is dat de arts die u behandelt tevens een goed overzicht heeft van de door u gebruikte geneesmiddelen. Wij proberen zo prijsbewust mogelijk te werken; soms wisselen medicijnen en/of verpakkingshoeveelheden hierdoor.

De recepten die tijdens het spreekuur worden voorgeschreven kunt u, als ze op voorraad zijn, snel meenemen. Soms moet u wel even wachten totdat het middel voor u bereid is, in dat geval vragen wij u om even te wachten in de wachtkamer.

Wat doen wij dan terwijl u wacht?

 • Nagaan of u andere medicijnen gebruikt  
 • Nakijken of het medicijn geschikt is voor u (bent u er bijvoorbeeld niet allergisch voor) 
 • Controleren of de huisarts de dosering goed heeft uitgerekend
 • Uw gegevens, het gebruik en eventuele waarschuwingen op het etiket zetten 
 • De schriftelijke uitleg van het medicijn uitprinten, meestal in de vorm van een bijsluiter 
 • Een 2e controle laten uitvoeren door een 2e assistente  

Moet een geneesmiddel besteld worden, dan kunt u het de volgende dag tussen 15.00 en 17.00 uur afhalen. Alleen bij gecompliceerde bereidingen, zoals samengestelde zalven, kan het voorkomen dat u wat langer moet wachten. Deze recepten worden door een collega-apotheker bereid. Dit vergt iets meer tijd.

Steeds meer medicatie wordt niet of maar gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Het verschil dient u zelf af te rekenen in de apotheek. U kunt dit contant afrekenen of met uw PIN-pas.


Medicijnen bestellen

U kunt op verschillende manieren uw medicatie bij ons bestellen:

 • Via de ‘Mijn zorg online app’
 • Door te bellen met de apothekersassistente (keuze 4)
 • Via de Receptenlijn (keuze 3)
 • Via deze website, via Herhaalrecepten

Het is niet meer mogelijk om lege doosjes in te leveren bij de apotheek, dit in verband met de coronamaatregelen.

Indien u uw herhaalmedicatie vóór 12:00 uur bestelt, dan ligt uw bestelling de volgende dag tussen 15:00-17:00 uur voor u klaar. Indien u ná 12:00 uur bestelt, duurt het een dag langer voordat het voor u klaarstaat.


24/7 Afhalen van medicatie via een kluisje

U kunt uw medicatie ook 24/7 afhalen via onze kluisjes, dus ook overdag. Maakt u nog geen gebruik van de kluisjes? Vraag dan een kluisfolder aan de balie of print de folder uit, vul in en lever in bij de apotheek of in de brievenbus van de huisarts: kluisfolder apotheek


Recepten

Met papieren recepten van specialisten kunt u gedurende de hele dag bij ons terecht. Als het medicijn op voorraad is, kunt u het direct meekrijgen. Is dit niet het geval, dan wordt het voor u besteld en kunt u het de volgende dag tussen 15:00-17:00 uur ophalen. De specialist kan het recept ook digitaal doorsturen naar de apotheek. Belt u in dat geval even met de apotheek of uw medicatie op voorraad is en het dezelfde dag nog kan worden opgehaald.


Specialité-medicatie & Medische Noodzaak

Soms heeft van uw arts-specialist een recept gekregen wat uitgeschreven is op een merknaam (specialité) van een geneesmiddel en niet op de werkzame generieke stof. 

Kunt u zich voorstellen dat u een brood koopt bij de supermarkt voor €2,50 en dat de supermarkt eigenaar u daar €10,- bij cadeau geeft? Dit is wat er gebeurt als wij merkmiddelen verkopen en de verzekeraar slechts een generiek middel wil vergoeden. De vergoeding is dan lager dan onze inkoopprijs van medicatie.

Uw apotheker heeft de contractuele verplichting vanuit de zorgverzekeraars om uw recept te “vertalen” naar het goedkoopste middel met dezelfde werking. De zogenaamde generieke stof verzorgt de eigenlijke werking. Dit wordt allereerst gedaan om de zorg betaalbaar te houden. Het is tevens een beschermmiddel om te voorkomen dat de specialist of de apotheker tegen betaling of beloning van farmaceuten u een bepaald middel te overhandigen. 

Daarnaast dienen wij in voorkomende gevallen het middel om te zetten naar een zogenaamd “preferent” merkmiddel, het middel wat de zorgverzekeraar wel wil vergoeden. Dit preferentiebeleid is erg strikt. Bij sommige verzekeraars mogen we slechts in 5% van de gevallen afwijken op basis van “medische noodzaak”. Daarna worden we beboet

Wanneer is er nu sprake van een medische noodzaak? Artikel 2.8 van het Besluit Zorgverzekering geeft aan dat slechts als het medisch onverantwoord is dat behandeld wordt met een door de zorgverzekeraar aangewezen geneesmiddel er aanspraak bestaat op een ander middel.  

De zorgverzekeraars verwachten van ons dat wij overleggen met de arts-specialist of er sprake is van: 

1) Een overgevoeligheid voor een bepaalde hulpstof
(allergische reacties)

2) Een onaanvaardbaar risico bij omzetting van het geneesmiddel 

3) Eerder gebruik van het generieke middel 

Het is hier belangrijk om op te merken dat het voor de verzekeraar (helaas) niet uitmaakt of het merkgeneesmiddel volgens u of de specialist beter of minder goed werkt. Zeker als een eerste voorschrift direct een merkmiddel is, zullen wij dit (zonder consultatie met de specialist) niet verstrekken.

Voorbeeld: Patiënt A ontvangt van de specialist een recept voor een bloeddrukverlagend medicijn X, dit kost €90 per doosje. De apotheker zet dit medicijn om naar middel Y met dezelfde werkzame stof, dit kost namelijk €2,50 per doosje. Dit medicijn zorgt ook voor een lagere bloeddruk en voorkomt ernstige gezondheidsschade. Echter door het gebruik van het medicijn krijgt de patiënt last van duizeligheid. De patiënt wil daarom liever middel X. Maar duizeligheid is een bekende bijwerking van het medicijn (ook in de duurdere merkvorm) en dus GEEN overgevoeligheid. De apotheker geeft middel Z mee van €9,25 per doosje om te kijken of patiënt A dan minder duizelig wordt en begeleidt de patiënt zodoende naar het meest betaalbare alternatief.

Alleen de apotheekhoudend huisarts mw. D. Stapel-Bresser heeft de eindverantwoordelijkheid en bevoegdheid om de medische noodzaak vast te stellen, haar oordeel is allesbepalend. Waarnemend huisartsen binnen de praktijk of specialisten hebben uitsluitende een adviserende/consulterende rol.

Op dit moment zijn er namelijk arts-specialisten actief die vrijwel al hun medicatie op merknaam en medische noodzaak voorschrijven. Uiteindelijk worden wij, en niet de specialist, hiervoor gestraft. Recepten van deze specialisten worden dus extra gecontroleerd, uw uitgifte kan daardoor enkele dagen vertraging oplopen.  

Uiteraard kunt u altijd het geneesmiddel van uw keuze meekrijgen op basis van het recept. U kunt het dan afrekenen aan de balie en uw nota indienen bij de zorgverzekeraar. Wij garanderen niet dat u het vergoed krijgt. U kunt met de zorgverzekeraar in gesprek over de hoogte en wijze van de vergoeding. Voorziet u chronisch gebruik van een bepaald middel? Bekijk dan goed welke zorgverzekering u het volgende jaar kiest. 

Bent u het niet eens met onze beslissing in uw geval? Neemt u dan contact op met uw zorgverzekeraar, zij zullen de kwestie met ons afhandelen. U bent daarnaast ook vrij in de keuze van uw apotheek. Wilt u wel de huisartsenzorg van onze praktijk, maar een andere apotheek gebruiken? Dit is mogelijk en dit kunt u schriftelijk laten weten. 


Central Filling / Externe apotheek

In sommige gevallen kunnen wij de bereiding van uw medicatie laten verzorgen door een externe apotheek. Dit is een zogenaamde central filling apotheek. U kunt dit zien als een enorme robot die automatisch alle medicatie bij elkaar zoekt. In 2021 verloren wij een een groot deel van de omzet van de hulpmiddelen van Zilveren Kruis waardoor we ondanks stevige groei, het personeelsbestand niet evenredig mee konden laten groeien. Wij hebben deze (voorzorgsstap) moeten nemen om te zorgen dat u toch de medicatie altijd kunt krijgen bij onverwachte gebeurtenissen zoals: ziekte, verlof, zwangerschap of calamiteiten. Om die reden kan de verpakking van uw medicatie er af en toe anders uit zien. Dit centraal vullen wordt verzorgd door:

Drs. A.A. de Vries: verantwoordelijke geregistreerde apotheker van Mosadex C.V., h.o.d.n. Central Filling Mosadex

Nieuwenhuizenweg 17

2314XP Leiden

 


Achmea, FBTO, De Friesland, Zilveren Kruis, Pro Life (2021)

Bent u verzekerd bij Zilveren Kruis? Dan veranderde er voor u flink wat in 2021.

 • Wij (alle openbare apotheken en apotheekhoudende huisartsen) krijgen hulpmiddelen niet meer vergoed vanuit Zilveren Kruis en mogen deze niet meer declareren.
 • U mag nog steeds hulpmiddelen bij ons afnemen, maar u moet die dan bij ons afrekenen en vervolgens zelf declareren bij Zilveren Kruis. U ontvangt dan maximaal 75% van de gemiddelde prijs terug van Zilveren Kruis. Zilveren Kruis wil dat u uw middelen afneemt van landelijk werkende hulpmiddelenwinkels.
 • In overleg met u kunnen wij u overzetten naar het volledige vergoede ApotheekZorg. Hier verdienen wij niets aan, en dit doet ons dan ook pijn maar we willen u als patiënt toch zo min mogelijk de dupe laten worden. U kunt uw hulpmiddelen niet ophalen in de apotheek, het is ons verboden om  hulpmiddelen over de balie verstrekken.
 • Wij maken ons zorgen dat Zilveren Kruis in de toekomst ook uw medicatieverstrekking zal willen gaan laten verzorgen door landelijke partijen. Dit zou de doodsteek voor onze apotheek zijn. Wij houden daarom de ontwikkelingen zorgvuldig in de gaten en laten ons vertegenwoordigen door de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en  de Apotheekhoudende Huisartsen Coöperatie (AHC).
 • Naast de wijzigingen in hulpmiddelen maakte Zilveren Kruis het ons in 2021 moeilijker om uw geneesmiddelen te verstrekken zoals wij dit in het verleden deden. Door de AHC is berekend dat een preferentiecontract (Zilveren Kruis bepaalt uw medicijn) voor ons gunstiger is dan een IDEA contract (wij bepalen voor een deel welk medicijn). Zilveren Kruis stuurt ook aan op die overstap. Zoals we het nu inschatten zullen wij in 2023 wel moeten overstappen van IDEA naar preferentie. Wij zullen u tijdig informeren wat dit voor u betekent. Wij doen ons best om u te leveren wat u wilt of wat wij het beste voor u vinden, maar dit betekent dat u vaker zelf zult moeten afrekenen of genoegen moet nemen met de keuze van Zilveren Kruis.
 • Hetvolgende is heel belangrijk: u kunt soms een middel wel verstrekt krijgen in het geval van “medische noodzaak”. Helaas moet de apotheekhoudend huisarts dan bepalen of het in uw geval echt medisch noodzakelijk is. Hier zijn strikte voorwaarden aan verbonden. We zouden onder meer maar in 5% van de gevallen af mogen wijken op deze voorwaarde. Wees dus alstublieft begripvol als u deze medische noodzaak niet verleend wordt. We moeten deze 5% ruimte bewaren voor onze ziektste patiënten. Laat dit uw relatie met de arts niet onder druk zetten, wij doen ons best.
Leest u onderstaande tekst die afkomstig is van de website van Zilveren Kruis (Geneesmiddelenbeleid – Zilveren Kruis) d.d. 23-12-2020.
“Bij een IDEA-overeenkomst kiest de apotheek het voordeligste geneesmiddel

De meeste apothekers kiezen voor een IDEA-overeenkomst. In 2020 geldt dat deze apothekers zelf de fabrikant van uw geneesmiddel mogen kiezen. Vanaf 2021 verandert hier iets in:

 • vanaf 2021 mogen de apothekers met een IDEA-overeenkomst bij de meeste geneesmiddelen zelf kiezen van welke fabrikant zij die afnemen.
 • slechts voor enkelegeneesmiddelen hebben wij zelf een voorkeursfabrikant aangewezen en krijgt u uw geneesmiddel mee van de fabrikant die wij hebben gekozen.

De middelen waarvoor dit geldt en wie de voorkeursfabrikant is, vindt u op onze lijst met preferente geneesmiddelen (pdf). Apotheken met een IDEA-overeenkomst vindt u met de Zorgzoeker. Als de apotheek een IDEA-contract heeft, dan staat dit erbij.

Bij een preferentie overeenkomst bepalen wij de fabrikant

Bij apotheken met een preferentie overeenkomst krijgt u uw geneesmiddel mee van de fabrikant die wij hebben gekozen. Deze voorkeursfabrikanten vindt u op onze lijst met preferente geneesmiddelen 2021 (pdf). In het overzicht ziet u de naam van de werkzame stof, de dosering en de fabrikant. Als een medicijn van een voorkeursfabrikant niet leverbaar is, dan krijgt u het middel uiteraard van een andere fabrikant afgeleverd. Uw apotheker kan u hierover goed adviseren.”