Afspraken – Huisartsenpraktijk Gramsbergen – Gramsbergen
Header afbeelding
De Binder 1 7783HA Gramsbergen Tel:0524-561323 Spoed 0524-562635

Afspraken

Spreekuur op afspraak

Voor het maken van een afspraak voor het spreekuur vragen wij u te bellen tussen 08:00 – 12:00 uur.

Per consult plannen we 10 minuten per patiënt. We kunnen in die tijd één vraag behandelen. Als u meer vragen heeft of met meerdere mensen komt, wilt u dit dan aangeven bij het maken van uw afspraak? We maken dan een dubbele afspraak.


Visites / Huisbezoeken

Als het niet mogelijk is om naar de praktijk te komen, kunt u tussen 8.00 – 10.00 uur een huisbezoek aanvragen.
De visites worden aan het eind van de morgen of ’s middags afgelegd.
Indien mogelijk ontvangen wij u liever in de praktijk, aangezien hier alle mogelijkheden aanwezig zijn voor onderzoek en behandeling.
Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of vervoer hebben om naar de praktijk te komen.

Na langdurig of ingrijpend ziekenhuishuisbezoek en geboortes plannen we huisbezoeken in, maar u mag hier uiteraard ook gewoon om vragen.


Bloedafname / Bloedprikken

Wij vinden het prettig dat u dichtbij bloed af kunt laten nemen, zodat u niet hoeft af te reizen naar het ziekenhuis. Daarom nemen wij zelf uw bloed af voor onze diagnostiek. U kunt een afspraak maken via onze assistentes, afname gebeurt in onze praktijk.

Wij werken voor onze eigen diagnostiek alleen samen met U-Diagnostics. Dit laboratorium is gecontracteerd en goedgekeurd door de zorgverzekeraar.


Urine Onderzoek

Bent u van plan om uw urine in te leveren voor onderzoek omdat wij of een specialist dit met u afgesproken hebben?

Dan kunt u een urine potje met gegevenssticker kopen bij onze assistente/apotheek.

Vult u, voordat u uw potje komt brengen, deze vragenlijst in: thuisarts_vragenlijst_urine_onderzoek en neem deze mee.


Uitslagen

Indien u voor een uitslag belt, verzoeken wij u om na 13.00 uur te bellen met de doktersassistente. (keuze 2)

Urine-uitslagen:    Heeft u ’s ochtends urine gebracht, dan kunt u na 13:00 uur bellen voor de uitslag.

Bloeduitslagen:      U kunt na drie dagen bellen met de doktersassistente na 13:00 uur.

Röntgenuitslagen: U kunt na drie dagen bellen met de doktersassistente na 13:00 uur.


Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH)

Al enige tijd hebben we een Spreekuur Ondersteuner Huisarts (SOH), in Huisartsenpraktijk Gramsbergen is dat  Marjanne.

De SOH kan een aantal veel voorkomende klachten, zoals allergische reacties, keel-en oorklachten, klein letsel of het hechten van simpele wondjes zelfstandig beoordelen en behandelen of eventueel doorverwijzen. Het kan dus voorkomen dat u voor bepaalde klachten niet meer door de huisarts gezien wordt, maar dat u wordt uitgenodigd voor het spreekuur van de doktersassistente SOH.

Vanwege het tekort aan huisartsen zien we dat de agenda’s snel vol kunnen lopen. De SOH ondersteunt de huisartsen om aan alle zorgvragen te kunnen voldoen. Daardoor kunnen onze patiënten sneller geholpen worden en hebben de huisartsen meer tijd voor patiënten met complexe klachten.

Wel zal de huisarts altijd bereikbaar zijn voor overleg.

Indien u belt voor een afspraak, kan de doktersassistente aan de hand van uw klachten of vragen inschatten of u terecht kunt voor een afspraak bij Marjanne of de huisarts.


Spreekuur Doktersassistentes

Voor bloeddruk, wondcontrole, wratten aanstippen, oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, tapen en injecteren kunt u iedere dag op afspraak terecht. Ook voor hartfilmpjes (ECG’s) en 24-uurs bloeddrukmeting kunt u bij ons een afspraak maken.


Spreekuur Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH)

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunt u bij onze praktijkondersteuner Anita terecht voor spirometrie, diabetescontroles, 24-uurs bloeddrukmetingen, hartvaatziekten-risico.

Onze praktijkondersteuners Miranda & Kees zijn beschikbaar voor ondersteuning en verwijzingen binnen de geestelijke gezondheidszorg.