Klachtenregeling – Huisartsenpraktijk Gramsbergen – Gramsbergen
Header afbeelding
De Binder 1 7783HA Gramsbergen Tel:0524-561323 Spoed 0524-562635

Klachtenregeling

Een klacht? Bespreek uw onvrede persoonlijk met uw huisarts

Een klacht over uw huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. Maakt u alstublieft via de assistente een afspraak met de huisarts en geef duidelijk aan dat het om een klacht gaat. De assistente of de huisarts zal u vragen waar uw klacht over gaat, zodat zij zich voor kunnen bereiden op het gesprek. Een dergelijk gesprek zal dan bijvoorbeeld aan het einde van de dag plaatsvinden zodat de huisarts de tijd voor u kan nemen. Als het nodig is neemt de huisarts extra tijd na uw afspraak om met een inhoudelijke reactie te komen. Dit zal uiterlijk binnen 6 weken zijn.

Een klacht over de praktijk of apotheek

Heeft u een klacht, maar is deze niet direct gerelateerd aan uw huisarts? Meld dan uw klacht via het klachtenformulier Klacht melden. U ontvangt binnen één week een bevestiging dat uw klacht ontvangen is en u ontvangt u zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 6 weken een inhoudelijke reactie op uw klacht. U kunt ook een klachtenformulier ophalen bij de balie en deze daar ook weer inleveren. In dat geval ontvangt u ook zo snel mogelijk of uiterlijk binnen 6 weken een inhoudelijke reactie op uw klacht.

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)

Is bovenstaande procedure lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris van de SKGE. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg van de SKGE. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

Waarnemend huisartsen

Binnen de huisartsenzorg zijn ook waarnemend huisartsen werkzaam. Waarnemende huisartsen zijn onmisbaar voor de continïteit van de zorg. Zij worden door ons ingehuurd als er extra capaciteit nodig is, of als er iemand ziek is. Zij zijn door ons van tevoren geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en werken op een zelfstandige basis. Iedere waarnemende huisarts is contractueel verplicht om een eigen klachtenregeling te hebben. In vrijwel alle gevallen loopt die procedure via de SKGE. In voorkomende gevallen zullen wij uw klacht doorgeven volgens de klachtenprocedure van de waarnemend huisarts.